28-11-10г.

281 фирми са одитирани за идентифициране на претърпените от тях вреди в резултат на неформалната икономика
oще...
07-02-11г.

Битката срещу сивия сектор обедини в обща кауза бизнеса и синдикатите, които направиха горещ телефон за сигнали за корупция и злоупотреби
oще...