28-11-10г.

281 фирми са одитирани за идентифициране на претърпените от тях вреди в резултат на неформалната икономика
oще...
14-09-10г.

Делът на сивата икономика ударил 70%
oще...